A1R

jak probíhá renovace

ručně, poctivě a s nejlepšími materiály

Každý kus je dnes již originálem a tak k němu přistupujeme. Při této činnosti se spojují především dvě řemesla, a to umělecká truhlařinačalounictví. Z pohledu truhlařiny se snažíme zachovávat veškeré dřevěné části, které projdou petrifikací a obnovou povrchu. Z pohledu čalounictví je ovšem postup komplikovanější a to do té míry, že životnost potahových látek a výplňových materiálů již dávno vzala za své. Nezřídka se stává, že onen kus prošel za dobu své existence již několikrát přečalouněním, tudíž nelze s jistotou určit, jak vypadal při svém vzniku. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se zachovat etiku restaurovánízvolit materiály a látky, které v co největší možné míře odkazují na dobu či původní stav.

  • illustration
  • illustration
  • illustration
  • illustration
  • illustration
  • illustration
  • illustration
  • illustration
chair

pečlivá ruční renovace se zachováním ducha artiklu a využitím nejlepších materiálů

Každý kousek nábytku má svou vlastní historii, někdy byla hodně složitá a dramatická, jindy poklidná. Nikdy však obyčejná. Již v době zrození se jednalo o nábytek osobitý a kvalitní. Jeho majitelé to věděli. U nás se jeho příběh posune dál, někdy stačí trochu popostrčit, ale většinou mu musíme doslova vdechnout nový život. Jak tento náš příběh bude pokračovat, záleží především na vás.

jak probíhá renovace křesílek